top of page

【香港創業】無限公司 的 10問 10答 Q&A

Updated: 1 hour ago


【香港創業】無限公司 的 10問 10答 Q&A

全條片段 總共 21:05

建議預留時間坐定定咁睇


下面內容係 全個 YouTube 片段 嘅文字版

一次過睇唔曬,不如先 Bookmark 咗佢,之後慢慢睇,再之後重溫內容亦方便好多


Blog Post 目錄

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

(我係 分隔線)

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

有關申請 BR (商業登記),開 "無限公司" 做生意,你最需要知嘅 10 問 10 答就喺呢一到講曬比你知,事不延遲,即刻開始!!!

Q1. 乜嘢係 "無限公司" 原來唔係公司?

A1. 無限公司 只係一個 普遍叫法,主要針對佢 "無限責任" 風險嘅特質,實質上你係以個人名義申請一個 "商業登記",而由於登記證的發出機構為 稅局轄下嘅 商業登記處 ,可想然之,商業登記證嘅主要作用係為咗報稅,其本身並沒有任何 "公司" 相關嘅功能 (如:獨立法律地位,受公司法所保障,以及有限責任風險控制管理的優勢。。。 等等)。


想了解更多,可以睇一睇我哋呢條片 【香港創業】無限公司,原來唔係公司


Q2. 想問一下,我主力係做網上生意嘅,辦公室地址,咁用屋企住址登記得唔得?

A2. 我只可以講,你會申請到個 商業登記證出嚟,但係呢個處理唔理想,我哋喺之前條片到有提及點解唔建議用住址去做生意 【香港創業】開無限公司 申請BR 流程 全攻略


Q3. 開無限公司申請 BR,預算費用要多少?

A3. 假如自己申請開無限公司,政府費用HKD2,150 *,加上時間,來回交通費就Okay。假如你搵我哋 CatcherBiz 成立無限公司,幫你做跑腿 **,為咗幫你創業,有興趣嘅朋友,可以睇吓呢個 Blog Post 【香港創業】 開無限公司 申請BR 流程 全攻略 ,因為,除咗申請BR,搵我哋幫手,完成之後仲有撐你服務,幫你創業路上,行得輕鬆啲。 * 2023年4月1日,商業登記費由每年 150 元調整至每年 2,150 元。

https://www.ird.gov.hk/eng/pdf/brfee_table.pdf

** 2022年6月20日,新商業登記申請 “即日籌”,以網上預約全面取代。

https://www.ird.gov.hk/chi/pdf/bro_enh_20220606_c.pdf

Catch